IEMT (BGHT)

Bütünleyici Göz Hareketleri Tekniği

Bütünleyici Göz Hareketleri Tekniği, istenmeyen duygu ve kimliklerimizin iz bıraktığı bölgelerde hızlı bir değişim yaratan özlü bir bir değişim çalışması sürecidir. Tekniğin işleyiş yöntemi ‘ Hasta, kendisini rahatsız eden durum hakkında şu an hissettiği şekilde hissedebilmeyi nasıl öğrendi?’ sorusunu yanıtlamak üzerine kuruludur.

BGHT, kaynakları problem oluşturan evrede toplayıp birleştirerek , hastanın şu ana daha çok odaklanmasını sağlar ve onu geçmişin negatif deneyimlerinden kalıcı olarak uzaklaştırır.

BGHT modelinin yapısındaki temel parçalardan biri, değişimi yaratmak için hastanın davranışsal tepkilerinin kışkırtılması, stimule edilmesidir. Uyandırılması istenilen davranışsal yanıtlar , ‘Kronikleşmenin Beş Şablonu’nu oluşturan tepkilerdir.

Bu beş kronikleşme şablonuna meydan okuyarak ve ortaya çıkan negatif kinestetik(fiziksel) ve kimliksel izleri iyileştirerek değişim hızlı bir şekilde sağlanır.

Tekniği uygulayan için, BGHT titiz ve kesin bir ayarlama işidir. Göz hareketine dayalı diğer tedavilerin aksine, bu teknikte gözlerin hareketi rastgele değildir. Değişim gelişsin diye umarak sağdan-sola tekrarlanan basit hareketlerden oluşan bir terapi de değildir. Praktisyenin eğitimi, gözlerin hangi eksende oynatılmasının kesin ve gözle görülür hızda bir değişimi sağlayacağını öğretir ve titiz bir kalibrasyon yapabilmesini sağlar.

BGHT, terapi ve değişim çalışmasının büyük birleşik kuramı değildir fakat terapistlerin alet çantasında bulundurulması için oldukça kullanışlı bir ekipmandır; duygusal değişim için mükemmel bir iyileştirici olmakla beraber kimlik değişimi için de verimli bir araçtır. Daha önce iyi bir sonuç almak olanaksız gibi görünürken, BGHT mükemmel sonuçları olanaklı kılar.

Yapılan deneyler; bu tür göz hareketine dayalı uygulamaların , rahatsız edici görüntüler ve ‘flashback’* fenomenleri bakımından özellikle etkili olduğunu göstermiştir. Metot, temel olarak sorun oluşturan görüntüleri akılda tutarken bir yandan da gözlerin farklı yönlerde oynatılmasını içerir. Genellikle bunun sonucunda, sahne duygusal etkisini yitirir ve çok daha az rahatsız edici bir hale gelir.

Bütünleyici Göz Hareketi Terapisi, Steve ve Connirae Andreas’ın Göz Hareketi Entegrasyonu modelinden geliştirilmiştir. Akabininde, problematik görüntünün duygusal kodlanmasını değiştirdiği andaki göz hareketleriyle beraber oluşan çeşitli nörolojik gelişmeler gözlenmiştir. Böylece BGHT’in özellikle, etkilenmiş olan nörolojik alanlara - özellikle duygusal ve kimliksel izlerin bulunduğu alanlara- uygulanabilmesini sağlayan bir dizi spesifik pratik geliştirildi.