Kimlik Yazımı

Bütünleyici Göz Hareketleri Tekniği

Kimlik Yazımı:

Duygusal iz oluşturma, bir insan bir deneyim ya da uyarana yeni bir kinestetik tepki geliştirdiğinde ortaya çıkar. Bu, bireye birtakım şeyler hakkında nasıl hissedeceğini öğretir. Örneğin pek çoğumuz, patron ofisinde bizimle özel bir konuşma yapmak istediğinde hemen öğretmen tarafından azarlanmak üzere olan bir çocuk gibi hisseder. Bu duygusal iz oluşturmanın işlemesidir.

Kimlik yazılımı ise hayat boyu gelişimimiz içinde şekillenir ve sürekli değişim ve evrilme halindedir. Kişiliğimizin pek çok yönü ise bize atfedilmiştir ve nörolojik olarak çevremizdeki etmenlere karşı geri besleme tepkileri şeklinde oluşur. Buna bir örnek, daha dün üretim hattındaki ‘çocuklardan biri’ olan çalışanın, alt-kademeli bir yöneticiliğe terfi ettirilmesinden sonra resmi olarak eski iş arkadaşlarının ve dostlarının düşmanı konumuna gelmesidir.

Kimliğin bazı daha derin yönleri ise daha kalıcıdır, ve çevresine bir ‘ileri-besleme’ yapar.Bunlar kimliğin bütün kavram çerçeveleri içinde oluşabilen yönleridir ve bazıları diğerlerinden daha dengeli ve yerleşiktir. Mesela, cinsiyet kimliği, ebeveynlik kimliği, kardeşlik kimliği vb. kimliklerimiz. Ancak kimliğimizin bazı yönleri daha esnek ve kararsızdır; bunlar bağlama göre değişebilir.

Böylece, BGHT ‘Söz konusu birey, şu anda olduğu şekilde olmayı nasıl öğrendi?’sorusunu da ele alır. Bazı vakalarda, birey kimliğin sorun yaratan yönlerini de benimseyebilir. Örneğin duygusal bir izlenim ‘ben mutsuz hissediyorum’ şeklindeyken, bunun kimlik izdüşümü ‘ben mutsuz bir insanım’ şeklinde hatta ‘ben depresif bir tipim’ şeklinde olabilir.

Özellikle kimlikteki izi hedef almak, terapistin istenmeyen kimliğe dayanak oluşturan ‘ Ben bunu yapamam çünkü ben depresif bir insanım’ gibi yerleşmiş inanışları baypas etmesine olanak sağlar.

BGHT verimli ve hızlı bir terapidir ve hızla gelişen bir alandır, en kısa sürede sorunun çekirdeğini oluşturan durumun değişmesini sağlar. 2 günlük pratisyen eğitimi hem duygusal hem de kimliksel yazım modellerini; bunların nöroanatomi ve fizyolojisini, belli nörolojik fenomenleri kapsar .Eğitim, modeli verimli ve zarif bir şekilde uygulamak için gereken becerileri kazandırır.