Kronikleşmenin Şablonları

Bütünleyici Göz Hareketleri Tekniği

Kronikleşmenin Şablonları

1 - Üç Aşamalı Abreaksiyon süreci

  • Aşama: sinyal ( duygusal tehdit iması)
  • Aşama: sinyal genliğinin artması (doğrudan duygusal tehdit)
  • Aşama: abreaksiyon (cezalandırma)

2 - Meşhur  ‘ Peki ya?’ sorusu 

      Tamam ama, peki ya [a] olursa, sonra [b] olur ve bu da [c] olacak anlamına gelir.

3 - ‘Belki Adamı’ Fenomeni

      Belki Adamı , kendi tecrübelerinden emin değildir ve bu konuşmasına yansı Kararsız ve müphem kalarak deneyimlerine ve kimliğine teslim olmaz.

4 - Değişimi Test Edeceğine Sorunun Varlığını Test Etmek

      %99 ilerleme sağlanmış olsa bile, kronikleşme şablonuna sahip kişi sadece problemin %1inin hala var olduğunu tespit ederse, bu hala problem %100 devam ediyormuş gibi algılanacaktı

5 - ‘sebep’ olmak yerine ‘etkilenen’ olmak

      ‘etkilenen’ olmayı seçmiş kişi, duygusal problemleri kendilerine ‘olan’ bir şey gibi algılar, kendilerinin yaptığı bir şey gibi değ ‘etkilenen’ kişi değişim değill tedavi arayışındadır.