Hedefler

Provocative Therapy Frank Farrelly'nin Provokatif Terapi metodu

Hedefler:

Provokatif terapiyi uygulayan kişi danışanda hem pozitif hem de negatif deneyimler yaratarak danışanı 5 farklı tipte davranışı sergilemeye provoke eder.

1.    Özsaygıyı artırmak.

2.    Kişisel ve iş ilişkilerinde kendilerini uygun bir biçimde ifade edebilmelerini sağlamak.      

3.    Yakınlarının danışanla ilgili kötü düşüncelerine karşı kendisini gerçekçi ve uygun bir biçimde koruyabilmesini sağlamak.

4.    Psiko-sosyal konumuna objektif bir şekilde bakabilmesini sağlamak.

5.    Başkalarıyla ilgili; yakınlık duyma, önemseme, romantik çekim duyma, aşk gibi pozitif düşüncelerini içtenlik ve sadelikle ifade edebilmesini sağlamak.