Paradoksik Müdahaleler

Provocative Therapy Frank Farrelly'nin Provokatif Terapi metodu

Paradoksik Müdahaleler:

1. YENİDEN TANIMLAMA/YENİDEN ÇERÇEVELEME: Problemin tanımında bir değişiklik yapılarak önceden negatif görülen bir davranışın artık pozitif olarak algılanmasını sağlamak

* Yeniden tanımlamayı bu kadar işe yarar kılan şey, bir defa değiştirildi mi danışanın eski gerçekliğindeki haline geri dönüştürülememesidir.

2. SEMPTOM REÇETELEMEK: Danışan sıkıntılı davranışı kasten yapmaya hatta bazı durumlarda abartmaya yönlendirilir. PARADOKSİK NİYET Viktor Frank tarafından şöyle tanımlanır "Temelinde danışanları korktukları şeyi yapmaya ya da onu dilemeye cesaretlendirmesidir. Fakat bunu hep bir hafife alma ile yapar. Aslında paradoksik niyetin temel elementi mizahın kasten ortaya çıkarılmasıdır." Danışanlar "AYNI ŞEYİN DAHA FAZLASINI" yapmaya teşvik edilir.

3. Kısıtlama:              Değişimi engellemek - Danışanı değişmeye cesaretlendirmek

Fakat bunu onun istediğinden daha yavaş bir şekilde yapmak. Değişimin negatif sonuçlarını vurgulamak ya da onları şu an oldukları halde kalmanın yararlarını dikkatlice düşünmeye sevk etmek. Değiştirmeye çalıştıkları şeyde bir başarısızlığı tahmin etmek ya da bizzat böyle bir başarısızlığı reçete etmek.

4. KONUMLANDIRMA: Terapist danışanı olaya karşı konumunu değiştirmeye teşvik etmek için danışanın negatif pozisyonunu destekler hatta abartır.

5. PAYLAŞIM TEKNİKLERİ: Erickson'un öncülük ettiği yaklaşım. Spesifik bir strateji bütünü olmaktan çok, danışanın sıkıntılı davranışına farklı bir pencereden bakıp bu davranışı değişim için kullanmayı amaçlamaktadır. Danışanın terapiye getirdiği şeyleri kabul eder. Onun mevcut motivasyonlarını, inançlarını ve davranışlarını değişim yaratmak için kullanır. Bir plan belirleyip onda diretmek yerine danışanların verdiği tepkileri izleyip onlara göre değişiklikler yapmayı esas alır. Her türlü dönüt danışanı hedefine daha da yaklaştırmak için kullanılabilir.

TEMEL YAKLAŞIM: ONLARIN HÂLİHAZIRDA YAPMAKTA OLDUKLARI ŞEYLERİ BELİRLİ BİR YÖNDE YAPMALARINI SAĞLAYIN.

Paradoksik Yaklaşımların İşe Yaramasının Sebepleri:

1.    Bir "TERAPÖTİK İKİLİ BAĞ" oluşturur. Yani müşteri çabalarında başarısız olamaz. Çünkü her türlü alternatif bir kazançtır.

2.    Bu, danışanın kendi semptomlarıyla ilgili algısında bir değişim yaratır.

3.    Zaten yapmakta oldukları şeyleri yapmaya devam etmelerini söylemek sorunlarını şiddetlendirmez. Fakat birçok başka "çözüm" bu kötü sonucu doğurabilir.

"Yani asıl olay kendinizi onun yerine koyup onun dilini anlamak. Ve bir anlam ifade edene kadar onun dilini konuşmak. Eğer danışanın seçimleri sizin için bir anlam ifade etmiyorsa onu anlamıyorsunuz demektir. Paradoks dediğimiz şey insanların dünyayı algılayış şeklidir." (Greenwald)

UYUM TABANLI: İşe yarar çünkü bir reçetelendirmeyi takip ederler. Yani bunu yapmak döngüyü kırar.

KARŞI KOYMA TABANLI: İşe yararlar çünkü mücadele ederler. (örn. Jo & Neal) .