Varsayımlar

Provocative Therapy Frank Farrelly'nin Provokatif Terapi metodu

Varsayımlar:

- İnsanlar meydan okumalara (karşılaştıkları zorluklara) kendilerini dönüştürerek ve geliştirerek cevap verir.

- Danışanlar eğer isterlerse değişebilirler.

- Danışanların duygusal olarak kırılganlıkları hem kendilerince hem de başka insanlarca abartılıyor.

­- Danışanın uyumsuz, verimsiz, asosyal davranışları ve tutumları ciddiyeti ve görülme uzunluğu ne olursa olsun büyük ölçüde değiştirilebilir.

- Danışanların uyumlu, verimli ve daha sosyal biçimde yaşayabilme potansiyelleri birçok klinik çalışanın düşündüğünden çok daha fazladır.

­- Danışanın değerlerini ve yaşama karşı tutumlarını şekillendirmede yetişkinliklerindeki (ve/veya şu andaki) deneyimleri en az çocukluk deneyimleri kadar etkilidir.

­- Danışanın terapistin yanındayken ki davranışları onun günlük sosyal yaşamdaki genel davranış örüntülerini nispeten isabetli olarak yansıtır.

­-İnsanlar gayet mantıklı ve anlaşılabilirlerdir.

- Danışana makul şekilde yansıtılan "sert sevgi" ona belirgin bir şekilde yarar sağlayabilir.

- İnsanlar arasındaki önemli iletişimler genelde sözle değil başka yollarla gerçekleşir. - Ne söylendiği değil nasıl söylendiği önemlidir.